Assistant Prison Officer Category Number 456/2016, 457/2016 Exam Date – 27-10-18 Solved Question Paper and Expected Cutoff


 1. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ നിലവിലെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ?


 2. ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗകമ്മീഷനിൽ ചെയർമാനും വൈസ് ചെയർമാനും ഉൾപ്പെടെ ആകെ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം ?


 3. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദേശിയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ എക്സ് ഒഫീഷ്യോമെമ്പറല്ലാത്തത് ആര് (കേന്ദ്ര നിയമകാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി,ദേശീയ വനിത കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ, ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ, ദേശീയ പട്ടികവർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ) ?


 4. ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ IT Act നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?


 5. ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആസ്ഥാനം ?


 6. ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തേയ്ക്ക് പുതുതായി കടന്നു വന്ന മുദ്ര ബാങ്കിന്റെ ലക്ഷ്യം ?


 7. മൗലികാവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ദരണഘടന ഭാഗം ?


 8. ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന മൗലികാവകാശം ഏത് ?


 9. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് ഭരണത്തിൽ കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പാക്കിയ ഭരണാധികാരി ?


 10. അക്ബറുടെ കാലത്ത് 'രാസ്നാമ' എന്ന പേരിൽ മഹാഭാരതകഥ പൂർണ്ണമായി ചിത്ര രൂപത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ചിത്രകാരൻ ?


 11. "സംഗീത രത്നാകരം" എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ?


 12. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിർത്തി പങ്കിട്ടാത്ത രാജ്യം ( ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക, പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന) ?


 13. കേരളത്തിൽ "99 ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം'' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായ വർഷം ?


 14. ഇടിമിന്നലിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻകരുതൽ ?


 15. നാഥുലാപുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഏവ ?


 16. ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം ?


 17. താഴെ പറയുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ പെടാത്തത് ഏത് (വേലിയോർജ്ജം, കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം, സൗരോർജ്ജം, കൽക്കരി) ?


 18. അലഹബാദ് to ഹാൽഡിയ വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത 1 ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ?


 19. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്തെ തുറമുഖം (മംഗലാപുരം, വിശാഖപട്ടണം, കണ്ട്ല, മുംബെ) ?


 20. അലോഹ ധാതുവിന് ഉദാഹരണം (ഇരുമ്പ്, സ്വർണ്ണം, പെട്രോളിയം, ബോക്സൈറ്റ് ) ?


 21. പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ?


 22. "മെച്ചപ്പെട്ട വിദേശ ഭരണത്തേക്കാൾ നല്ലത് തദ്ദേശിയരുടെ മെച്ചമല്ലാത്ത ഭരണമാണ്" എന്നു പറഞ്ഞത്. ?


 23. 1857ലെ കലാപത്തിന് ലക്നൗവിൽ നേത്യത്വം നല്കിയതാര് ?


 24. സിന്ധു നദിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ?


 25. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ - മൊത്തം കൃഷിഭൂമിയുടെ 75% - കൃഷി ചെയ്യുന്നതേത് ?


 26. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ?


 27. ചെറുനാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയ ആസിഡ് ?


 28. എലിപ്പനിയ്ക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മാണു ?


 29. കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?


 30. അരയ സമാജം എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയതാര് ?


 31. "ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മലയാളി ?


 32. SNDP യുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ?


 33. "ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന്" എന്ന് ആഹ്യാനം ചെയ്ത സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ?


 34. കേരളാ ഫോക് ലോർ അക്കാദമി ആസ്ഥാനം ?


 35. തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബം പുറപ്പെടുവിച്ച വർഷം ?


 36. 2017-ൽ പത്മവിഭൂഷൺ നേടിയ മലയാളി ?


 37. 20l6 - ലെ റിയോ ഒളിംബിക്സിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ ആകെ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം ?


 38. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ട സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ?


 39. 1817 ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബം പുറപ്പെടുവിച്ച ഭരണാധികാരി ?


 40. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ ?


 41. ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനകീയ പദ്ധതിയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര് ?


 42. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പദ്ധതിയായ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജൈവകൃഷിയുടെ Brand Ambassador ആര് ?


 43. തമിഴ്നാടിന്റെ ദേശീയ മൃഗം ?


 44. ആറ് വയസ്സുവരെയുള്ള ശിശുക്കളുടെ സമഗ്രവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ?


 45. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലമായ ഭുപേൻ ഹസാരിക പാലം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ?


 46. ബംഗാളിലെ നീലം കർഷകരുടെ യാതനയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്ന "നീൽ ദർപ്പൺ " എന്ന നാടകം രചിച്ചതാര് ?


 47. റൗലക്ട് നിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സുപ്രധാന സംഭവം ?


 48. കേരളത്തിൽ സേവനാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ?


 49. 1907 സെപ്റ്റംബർ 27 ന് ലയൽപൂർ ജില്ലയിലെ ബങ്ക (ഇപ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ) എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ച ദേശീയവിപ്ലവകാരി ?


 50. സൂര്യന്റെ അയനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജൂൺ 21 ന്റെ പ്രത്യേകത ?


 51. രാകേശ് ശർമ്മ ആദ്യമായി ശൂന്യകാശ യാത്ര നടത്തിയ സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ?


 52. ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജന്മദിനമാണ് ?


 53. വിവരാവകാശ നിയമം 2005 പ്രകാരം വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷകൻ അപേക്ഷാ ഫീസായി നല്കേണ്ട തുകയെത്ര ?


 54. ആലപ്പുഴ ജില്ലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയേത് ?


 55. ഒരു നഗര ദാരിദ്യ ലഘൂകരണ പദ്ധതിയാണ് ?


 56. ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമുകൾ, ബാലമന്ദിരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും വിടുതൽ ലഭിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ പുനരധിവാസവും പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിലവിൽ വന്ന സ്ഥാപനം ?


 57. ഡക്കാൺ പീഠഭൂമിയുടെ ഭാഗമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ?


 58. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ്വകലാശാല ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ?


 59. നിലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ?


 60. 2016- ൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ യു.കെ. കുമാരന്റെ - തച്ചൻക്കുന്ന് സ്വരൂപം - എന്ന കൃതി ഏത് സാഹിത്യ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ?


 61. Of my two daughters, sheela is the - - - - - (elder, eldest, older, oldest) ?


 62. Nick said, " I will start tomorrow" The sentence can be reported as ?


 63. The train --- by the time suma reached the station ?


 64. Sam is too tired ---- walk ?


 65. Drinking and driving do not go together, ----? ?


 66. This is the spot---- the accident took Place ?


 67. Neither of them - - - given the Correct answer ?


 68. The gerund form of run is ?


 69. Correctly spelt word is ?


 70. The passive form of ''Shut the window ' is ?


 71. The Police ---- Vigilant ?


 72. The idiom "Chip off the old block" mean ?


 73. My grandmother likes to stay ---- the town ?


 74. The former Part of the film is more interesting than the --- ?


 75. She lives a --- life there ?


 76. They have been living here ---- 1985 ?


 77. If I were a millionaire, --- ?


 78. The meaning of the Phrasal verb "Put Off" ?


 79. --- water in the well is unfit for drinking ?


 80. Plural form of Son-in-low ?


 81. ഒരു സമചതുരക്കട്ടയുടെ (ക്യൂബ്) ഒരു വശം 3.6 cm ആയാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തം കാണുക ?


 82. 64 1/3 X 8 4/3 X 27 -1/3 X 36 -1/2 = ?


 83. 5 (3x - 2) = 625 ആയാൽ x കാണുക ?


 84. ഒരു ക്ലാസിലെ 35 കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം 15 ആണ്. അവരുടെ അദ്ധ്യാപികയുടെ പ്രായവും കൂടി ചേർന്നാൽ ശരാശരി 16 ആകും എങ്കിൽ അദ്ധ്യാപികയുടെ പ്രായമെന്ത് ?


 85. 2,6,14, 26, --- എന്ന ശ്രേണിയുടെ അടുത്ത രണ്ട് പദങ്ങൾ ?


 86. ഒറ്റയാനേത് ( സമചതുരം, ഗോളം, ത്രികോണം, പഞ്ചഭൂജം) ?


 87. - 8 - (-5 + 7) = ?


 88. 2 മണിയാകുമ്പോൾ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോൺ എന്ത് ?


 89. ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് 6 KM കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തതിനു ശേഷം വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 8 KM യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിലെത്തി എന്നാൽ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്ക്കുളിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരമെന്ത് ?


 90. A,D,H,M, ----- എന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദമേത് ?


 91. P എന്നത് Q ന്റെ മകനാണ്, R എന്നത് Q ന്റെ പിതാവാണ്, S എന്നത് Q ന്റെ മകളാണ് എങ്കിൽ P ഉം S ഉം തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്ത് ?


 92. 2 സംഖ്യകളുടെ തുക 90. അവയുടെ വ്യത്യാസം 42. എങ്കിൽ അതിലെ വലിയ സംഖ്യ ഏത് ?


 93. 4 cm ആരമുള്ള കട്ടിയായ ഗോളം ഉരുക്കി 2 cm ആരമുള്ള ചെറുഗോളങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര ഗോളങ്ങൾ കിട്ടും ?


 94. ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കാറിൽ 100 കി.മീ അകലെയുള്ള നഗരത്തിലേയ്ക്ക് 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ടും തിരിച്ച് വീട്ടിലേയ്ക്ക് 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടുമാണ് എത്തിയത്, എങ്കിൽ അയാളുടെ കാറിന്റെ ശരാശരി വേഗതയെന്ത് ?


 95. 252/378 ന്റെ ലഘുരൂപമെന്ത് ?


 96. 3/4 നോട് ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ 13/8 കിട്ടും ?


 97. (2+ 7 - 5 ) 3 കാണുക ?


 98. ഒരാൾ 1000 രൂപ 8% പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. 2 വർഷത്തിനു ശേഷം എത്ര രൂപ കിട്ടും ?


 99. വൃത്തത്തിന്റെ ഡിഗ്രി അളവിന്റെ ആറിലൊന്ന് ഭാഗം എത്ര ?


 100. ഒരാൾ വാർക്ക പണിയ്ക്കായി 10 ചട്ടി മണലിന്റെ കൂടെ 3 ചട്ടി സിമൻറ് ചേർത്തു. എങ്കിൽ സിമൻറും മണലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ത് ?


0 comments: